Visit Guernsey – Malcolm Birkett for Vi-vid Agency, Manchester